Pakkepriser 2020

Written on .

Pakkeprisen består af følgende: Kontingent* til Tørring Kabelnet + programafgifter + Copydan + moms.

* Kontingentet dækker udgifter til drift af foreningen, vedligehold og fremtidssikring af kabelnettet

Grund pakke: 178,00 kr. pr. md.

Grund pakke + Tv-boks: 208,00 kr. pr. md.

Mellem pakke: 279,00 kr. pr. md.

Mellem pakke + Tv-boks: 309,00 kr. pr. md. (Bland Selv 6 kanaler)

Stor pakke: 506,00 kr. pr. md.

Stor pakke + Tv-boks: 536,00 kr. pr. md. (Bland Selv 36 kanaler)

Bredbånd Only: 42,00 kr. pr. md.

Første opkrævning er a konto.

Beløbet opkræves kvartalsvis.

Beløbet forfalder til betaling 9. februar, 9. maj, 9. august og 9. november.

Hvis beløbet ikke betales til tiden og efter en skriftlig rykker stadig ikke betales, afbrydes tilslutningen.

Afbrydelsen er gratis, men genåbning koster 300,- kr.

Udskriv